Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lærer- og pædagogsamarbejde

lærer-og pædagog1 Lærer og pædagog2 lærer- og pædagog3

Princip for samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen:

Rebild Kommune har bestemt en minimumstimeramme for samarbejdet mellem lærere og pædagoger i indskolingen. Den enkelte skole disponerer selv over, hvordan timerne fordeles i indskolingen. På Skørping Skole skal det tilstræbes, at indskolingen får flere timer end minimumstimerammen med det mål at give børnene en god skolestart samt at skabe et godt udgangspunkt for udvikling af lærer/pædagogsamarbejdet.