MENU
Aula_close Layer 1

Vejledere

xx xxx yy

På Skørping Skole har vi uddannede vejledere, som kan give råd og vejledning, hvis elever, forældre eller lærere har brug for dette.

Vores vejlederkorps består af:

Læsevejledere - herunder ordblindevejledning

Matematikvejledere

IT didaktikere ( hjælp til gode undervisningsprogrammer osv.)

Bevægelsesvejledere

AKT vejledere (adfærd, kontakt, trivsel)

Bibliotekarer