Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjemsamarbejde

Skolehjem1 Skolehjem 2 Skolehjem3

 

Princip for skole-hjemsamarbejde:

Skole-hjem-samarbejdet er et af de bærende elementer i skolens virksomhed. For skole-hjem-samarbejdets parter: Elever, forældre, medarbejdere og ledelse, er det derfor værdifuldt at:

(A) Samarbejdet er konstruktivt og at alle anser hinanden som ligeværdige og ansvarlige parter, som efter bedste evne bidrager til barnets trivsel, læring og udvikling.

Dette betyder konkret:

•    At forældrene engagerer sig i barnets skolegang.

•    At lærere og pædagoger ser skole-hjem-samarbejdet som en naturlig del af deres arbejde og anser forældrene som en ressource og samarbejdspartner.

•    At samarbejdet i den enkelte klasse årligt drøftes og afstemmes på forældremøder.

•    At forældre og lærere/pædagoger altid omtaler den anden part respektfuldt i barnets nærvær.

•    At forældrene respekterer lærernes og pædagogernes profession og bakker op om deres arbejde.

•    At skolens ledelse understøtter og om nødvendigt deltager aktivt i samarbejdet.

 

For skole-hjem-samarbejdet på Skørping Skole er det endvidere værdifuldt at:

(B) Kommunikationen mellem skole og hjem både har til opgave at overbringe informationer og budskaber samt vedligeholde og udbygge relationen mellem skole og hjem.

Dette betyder konkret:

•    At både skole og hjem gensidigt informerer og samtaler om væsentlige forhold vedr. barnets trivsel, læring og udvikling.

•    At der ud over den løbende dialog tilbydes 1-2 årlige samtaler.

•    At Aula benyttes som informationskilde til fælles informationer.

•    At forældre holder sig orienteret i Aula.

•    Indehaveren af forældremyndigheden har adgang til Aula. Personer uden forældremyndighed kan få adgang ved forældremyndighedsindehaverens samtykke.

•    At pædagoger, lærere og skoleledelse har en Aula e-mail, hvor de kan kontaktes.

•    At lærere og pædagoger giver en løbende skriftlig information om arbejdet i skolen. Frekvensen for information er størst i de yngste årgange.