Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Trivsel og mobning

 

Trivsel og mobning1 Trivsels og mobning2 Trivsel og mobning 3

Princip for håndtering af mobning:

Definition af begrebet mobning:

Mobning ses som systematiske drillerier og udelukkelse af enkelte elever.

 

I tilfælde af mobning på skolen:

 • Forældrene orienteres og inddrages i arbejdet med at stoppe mobningen
 • Teamet udarbejder en fælles plan for at stoppe mobningen
 • Klasseteamet kan kontakte skolens AKT-lærere og få vejledning og supervision
 • Der føres en tæt dialog mellem skole og hjem

 

Princip for trivselsarbejde:

I skolen arbejdes der fast med følgende trivselsaktiviteter:

 • Klasselæreren afholder årligt elevsamtaler.
 • Alle lærere har fokus på elevernes trivsel og forholder sig konkret til den enkelte elevs trivsel og udvikling i udarbejdelsen af årlig elevplan.
 • I alle klasser vælges der forældreråd, der har til opgave at arrangere arrangementer for elever og forældre, der styrker de sociale relationer.

De enkelte teams vælger at arbejde med klassetrivsel på forskellig vis fx.:

 • Der arbejdes med klassemøder, hvor eleverne bidrager til dagsordenen og arbejder med klassens trivsel
 • Klasseteams arbejder fx med LP-modellen, der har til hensigt at styrke lærernes arbejde med at skabe et godt læringsmiljø.
 • Der udarbejdes klasseregler
 • Der trænes sociale færdigheder i arbejdet med Cooperative Learning
 • Der arbejdes med Trin for trin
 • Forældrerådet etablerer legegrupper i klassen
 • Der laves legeaftaler for pauser

For at fremme det enkelte barns trivsel på skolen er det vigtigt at skole/hjemsamarbejdet er konstruktivt, og at alle parter anser hinanden som ligeværdige og ansvarlige for barnets trivsel, læring og udvikling.

Klasselæreren afholder 1-2 gange årligt skole/hjemsamtaler, hvor barnets trivsel bliver taget op.