Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skema

Skema1 Skema2 Skema3

Skolen har ingen klokke, der ringer ind eller ud. De lærere eller pædagoger, som har tilsyn i frikvarterene hjælper eleverne med at holde øje med tiden, sådan at eleverne kan nå at komme til undervisning i rette tid.

Dagens skema ser lidt forskelligt ud for indskolingen og for mellemtrin og udskolingen. Undervisningen og pauserne ser som udgangspunkt ud som nedenfor, men klasserne/lærerne vælger selv, hvornår de har behov for pause.

For indskolingen slutter skoledagen henholdsvis kl.13.15 og 14.05. For mellemtrinnet og udskolingen slutter skoledagen kl. 14.05 og kl.15.05.

08:05 – 08.10

Samling

08:10 – 08:55

Undervisning

08:55 – 09.40

Undervisning

09:40 – 10:05

Frikvarter

10:05 – 10.50

Undervisning

10:50 – 11:35

Undervisning

11:35 – 12:00

Indskolingen spiser, de andre har understøttende undervisning

12:00 – 12:30

Frikvarter

12:30 – 13:15

Undervisning

13:15 – 14:05

Undervisning + samling

14:00 – 14:15

Frikvarter

14:15 – 15:00

Undervisning

15:00 – 15:05

Samling