Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Lejrture

Lejrture1 Lejrture2 Lejrture3

Principper for lejrskoler, hytteture m.m.

På Skørping Skole har vi afsat ressourcer til følgende ture:

4. årgang hyttetur
6. årgang lejrskole
9. klasse lejrskole
   

 

Ud over ovenstående ture bliver der arrangeret ture på andre klassetrin til både ind- og udland.

Få af turene er finansieret af forældrene selv fx de eventuelle ture til udlandet.

I forbindelse med turene ud over dem, som skolen giver ressourcer til, er det skolens holdning, at der i de enkelte klasser/på de enkelte årgange afstemmes forventninger med lærere og forældre, sådan at alle er enige om midler og arbejdsindsats.

Vi ser positivt på frie initiativer i de enkelte klasser, men omvendt skal det ligge inden for både lærerens og forældrenes arbejdstidsmæssige formåen, og forældrenes individuelle mulighed for at fremskaffe de fornødne midler. Derfor er en tidlig forventningsafstemning vigtig.

Se i øvrigt ”Vejledning om ekskursioner, lejrskoler og skolerejser mv. i folkeskolen.”

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23242