Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Digitale medier og internet

 

Digitale medier Digitale medier2 Digitale medier3

Digital dannelse og brugen af sociale medier på Skørping Skole

På baggrund af en kort tilbagemelding fra ledelsen og det pædagogiske personale forholder skolebestyrelsen sig en gang årligt til Skørping Skoles principper for digital dannelse og brugen af diverse digitale medier.

Principperne skal medvirke til at sikre en fornuftig brug af digitale medier – herunder mobiltelefonen - i og udenfor undervisningen, og forventningerne afstemmes skole/lærere, elever og forældre imellem ved passende lejligheder (f.eks. forældremøder), da forældre og medarbejdere på Skørping Skole har et fælles ansvar for børnenes digitale dannelse.

Skolebestyrelsens tilgang til digitale medier er, at pædagogisk vejledning og dannelse i brugen af sociale medier er bedre end generelle forbud.

Digitale medier kan være værdifulde i undervisningen, om end de også kan være forstyrrende for såvel undervisningen som klassens trivsel. Det er derfor op til lærerne at vurdere, hvordan man bedst anvender digitale medier i undervisningen – herunder også at beslutte, om der i en given periode ikke må anvendes digitale medier, hvilket bør være anledning til på klassen at snakke om digital dannelse.

På alle trin undervises i digital dannelse under hensyntagen til de normer og værdier, der i øvrigt kendetegner Skørping Skole.

Målet er at danne vidende, kritiske, handlende og sociale mennesker, der aktivt deltager i demokratiske processer, herunder at forholde sig til fordele og ulemper ved brug af digitale medier i forskellige situationer og ikke mindst, at de bruges konstruktivt.

Mobiltelefoner er ligeledes at betragte som en digital platform, der kan bruges positivt i undervisningen, om end ikke alle årgange har gavn af en mobiltelefon – heller ikke i pædagogisk øjemed.

Det er således skolebestyrelsens anbefaling, at børn i indskolingen (0.-3. klasse) ikke anvender mobiltelefoner, da de digitale medier, de indføres i og lærer at bruge, stilles til rådighed af skolen.

Pornografisk og voldspræget indhold er altid uacceptabelt, og skolen forbeholder sig ret til at fjerne etisk uforsvarligt indhold på skolens computere.

 

Skolens forventninger til forældre 

Det er skolebestyrelsens forventning, at den digitale dannelse foregår i et samspil mellem medarbejdere og elever, men ligeså vigtigt mellem og børn og forældre.

Det forventes derfor,

  • at forældre følger med i barnets brug af digitale medier og jævnligt taler med deres børn om fornuftig brug af alle former for digitale og sociale medier – akkurat som man snakker med sine børn om trivsel, undervisning og andre skolerelaterede forhold.
  • at forældre støtter op om Skørping Skoles principper for anvendelse af digitale medier og internet.

For at understøtte den digitale dannelse har Skørping Skole købt sig adgang til Center for Digital Dannelse. Center for Digital Dannelse følger aktivt med i forskning, trends og tendenser på det digitale område, ligesom det afholder workshops og udvikler undervisningsmateriale til alle årgange.

Se mere på Om Center for Digital Dannelse – Center for Digital Dannelse.