MENU
Aula_close Layer 1

Om skolen

Om skolen1 Om skolen3 Om skolen3

Skørping Skole er placeret midt i Rold skov - Danmarks største skov og et unikt naturområde. Skolen har omkring 790 elever i alderen 6-16 år og 110 ansatte. Foruden den almindelige skoledel har vi også tilbud til elever med særlige behov, SFO samt en fritidsklub, der tilbyder aktiviteter for skolebørnene udenfor skolens åbningstid.  

Som skole arbejder vi kontinuerligt på at sikre den højst mulige grad af trivsel, læring og inklusion for vores elever. Vi ønsker at være en moderne skole, som leverer undervisning af den bedste kvalitet. Samtidig tilstræber vi at være en åben kulturinstitution i lokalsamfundet og søger derfor altid et positivt samspil med de mange aktører omkring skolen.  
Du kan læse mere om vores værdier og principper under menupunktet "Værdier" i toppen af siden. 


Ledelse
Skoleleder: Peter Hansen
Viceskoleleder: Hanne Larsen
Indskolingsleder: Jens Lund Jensen
SFO leder: Mads Dolbak
AK-leder: Jannie Bonde
Formand for skolebestyrelsen: Mariane Therkelsen


Klasser
Antal klassetrin på skolen: 0.-9. årgang
Antal spor på skolen: 3-4
Hertil kommer skolens afdeling for børn med særlige behov (AK og Skoven), som har omkring 70 elever.
 

Efter skoletid
SFO : Tilbud til elever på 0.-3. årgang
Klub: Tilbud til elever på 4.-6. årgang

 

Eksterne samarbejdspartnere og Åben Skole:
Rebild Ungdomsskole, Skørping Kirkes kor, Den kongelige Ballet, Dansk Skoleskak, Kulturskolen, "videnskabsklubben", Støvring Gymnasium, DGI, klatreklubben, orienteringsklubben m.fl.