Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

ordensregler1 Ordensregler2 Ordensregler3

Når du færdes på Skørping Skole, skal du opføre dig ordentligt

Denne enkle ordensregel skal være det bærende princip for samværet på Skørping Skole.

Du skal være mod andre, som du ønsker, de skal være mod dig.

Ordensreglen får liv i dialog og samarbejde mellem alle aktører på Skørping Skole, hvor de voksne ansatte har et særligt ansvar. Til at støtte sig i dette arbejde er der retningslinjer inden for følgende områder:

 • Bibliotek.
 • Faglokaler.
 • Idræt.
 • IT-lokaler.
 • Musik, ovn, kedler m.m. i klasselokalerne.
 • Oprydningsdag på skolen.
 • Snevejr.
 • Spisning.
 • Tilsyn.

Retningslinjer for biblioteket:

 • Ingen mad på skolebiblioteket.
 • Skolebiblioteket er et stillerum.
 • Brug af computere er forbeholdt undervisning.
 • Er skolebiblioteket ikke bemandet, påhviler det læreren, at reglerne respekteres, samt at skolebiblioteket forlades opryddet og aflåst.
 • Skolebiblioteket er lukket hver dag i 10-pausen.

Retningslinjer for faglokaler generelt:

Eleverne må kun opholde sig i faglokalerne under tilsyn.

Retningslinjer for madkundskabslokalet:

Alle er velkomne til at gøre brug af madkundskabslokalet – dog forventer vi, at følgende efterleves:

 • Giv besked via beskedsystemet i Aula til Line Ejby, når lokalet ønskes lånt, og hvis der er behov for lån af nøgler.
 • Varer i skabe, køleskab og fryser er forbeholdt skolens madkundskabshold.
 • Aflevér lokalet i den stand, du selv ønsker at finde det i og følg tjeklisten for rengøring, der hænger i køkkenerne.
 • Giv besked, hvis der er noget, der går i stykker eller ikke virker, så vi kan købe nyt.

 Lokalet er i efteråret 2017 blevet totalrenoveret og skulle gerne holde i mange år. Så I bedes behandle tingene, som var det jeres eget køkken. 

Retningslinjer for idræt:

Tøj og omklædning:

 • Til idrætstimerne skal der medbringes idrætstøj til udendørs og indendørs brug.
 • Der må ikke bruges udendørs fodtøj i hallen.
 • Af hygiejniske grunde skal der bades efter idrætstimerne.  Derfor skal håndklæde altid medbringes.
 • Fritagelse for idræt og/eller bad skal meddeles skriftligt af hjemmet.
 • Elever der er fritaget for idræt, skal overvære undervisningen og evt. hjælpe læreren.

Bolde og rekvisitter:

 • Læreren er ansvarlig for at finde rekvisitter og bolde frem til undervisningen, og elever har ikke adgang til rekvisitrummene undtagen ifølge med en lærer.
 • Ting, der er brugt i idrætsundervisningen, skal sættes på plads efter brug. Det gælder også redskaberne i redskabsrummet – her er det vigtigt, at de placeres på en måde, så de er nemme at få ud igen.
 • Ved fejl på rekvisitter, flade bolde, eller ting der er gået i stykker under brug, kontaktes lærere med tilsyn til idræt.

Huskeseddel:

 • Lærerne er de sidste, der forlader hal og omklædningsrum.
 • Alle døre skal aflåses efter endt idrætsundervisning.

Retningslinjer for sløjdlokalet:

 • Ingen brug af maskiner uden sikkerhedskursus. Gælder både børn og voksne.
 • Brug kun værktøjet til det, som det er beregnet til. 
 • Ingen elever i lokalet uden tilsyn.
 • Aftal med Johni, hvis du skal bruge lokalet.

 

Retningslinjer for musik, ovn, kedler m.m. i klasselokalerne:

Apparater medbringes på eget ansvar og bruges efter samråd med servicepersonalet.

Retningslinjer i snevejr:

Al kast med sne skal foregå på fodboldbanen. Det er ikke tilladt at vaske hinanden.

Retningslinjer for tilsyn:

I AULA  fremgår det, hvilke lærere og pædagoger der har tilsyn i frikvartererne.